ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.treasurebox.gr ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Treasure Box, που εδρεύει στον Χολαργό Αττικής, επί της οδού Ναυαρίνου, αριθ. 71, Τ.Κ. 15562, Α.Φ.Μ. 124885655, αριθ. ΓΕΜΗ 146424801000 (μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών), τηλ. +302112163680, e-mail: info@treasurebox.gr. Η Επιχείρηση ασκεί εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.treasurebox.gr, συμμορφούμενη στις επιταγές του N. 2251/1994, της ΥΑ 5338/2018 (ΦΕΚ Β' 40/17.01.2018) και τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο στους επισκέπτες / χρήστες / πελάτες του treasurebox.gr. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν στους επισκέπτες / χρήστες / πελάτες. Η χρήση του όρου «χρήστης» ενδέχεται κατά περίπτωση να αφορά και τον επισκέπτη ή τον πελάτη. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Επιχείρησης.

Το treasurebox.gr φιλοξενείται στη διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Εταιρείας Shopify Inc. Στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας διατίθενται προς πώληση κοσμήματα, είδη δώρων και άλλα παρεμφερή προϊόντα.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος: Ο ιστότοπος www.treasurebox.gr.
 • Επισκέπτης: Ο χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται και περιηγείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.treasurebox.gr, χωρίς να πραγματοποιήσει παραγγελία.
 • Χρήστης: Το πρόσωπο που δημιουργεί λογαριασμό στον ιστότοπο www.treasurebox.gr.
 • Πελάτης: Ο επισκέπτης ή χρήστης που συμβάλλεται με την Επιχείρηση μέσω του ιστοτόπου, ώστε να αποκτήσει τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
 • Επιχείρηση: Η επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ».
 • Προϊόντα: Τα προϊόντα που διαθέτει η Επιχείρηση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι όροι υπό τους οποίους θα συναφθεί η σύμβασή σας με την Επιχείρηση, είναι οι όροι συναλλαγών, όπως αυτοί συμπληρώνονται από την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σε περίπτωση πίστωσης του τιμήματος (π.χ. πληρωμή με αντικαταβολή), η Επιχείρηση διατηρεί την κυριότητα των πωλούμενων, μέσω του treasurebox.gr, προϊόντων μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του τιμήματος καθώς και των εξόδων παράδοσης, από τον πελάτη.

Η Επιχείρηση οφείλει να παρέχει τα παραγγελθέντα προϊόντα στον Καταναλωτή με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα.

 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη επισκέπτη διέπεται από τους παρόντες όρους.

Κάθε επισκέπτης, χρήστης, καταναλωτής, πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί στον ιστότοπο www.treasurebox.gr πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστοτόπου (όπως ενδεικτικά: εγγραφή χρήστη, ηλεκτρονική παραγγελία, περιήγηση, αναζήτηση, καταχώριση, αποστολή, αποθήκευση πληροφοριών, συναλλαγή), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοτόπου (στο εξής όροι) καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: τρόποι παραγγελίας, τρόποι πληρωμής, τρόποι αποστολής, πολιτική επιστροφών, πολιτική απορρήτου, πολιτική Cookies. Οι παρόντες όροι με την προσθήκη των όρων που βρίσκονται στις θέσεις «τρόποι παραγγελίας, τρόποι πληρωμής, τρόποι αποστολής, πολιτική επιστροφών» συναπαρτίζουν τους όρους συναλλαγών με το www.treasurebox.gr. Οι όροι συναλλαγών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξ αποστάσεως συναπτόμενων συμβάσεων πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω του www.treasurebox.gr. Τα ισχύοντα για τους όρους, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Η αποδοχή των όρων τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής οι όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Οι όροι που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους. Η εγγραφή του χρήστη στον παρόντα δικτυακό τόπο συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του ιστοτόπου, η, δε, συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.treasurebox.gr συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν καθώς και τους λοιπούς ως άνω όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

Η Επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος δικτυακού χώρου καθώς και εν γένει, τους όρους συναλλαγών με το ηλεκτρονικό κατάστημα στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, με την επιφύλαξη των ήδη επιβεβαιωμένων, από την Επιχείρηση, παραγγελιών. Οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του ιστοτόπου, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Η χρήση του παρόντος δικτυακού χώρου και των παρεχομένων εν αυτώ υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον χρήστη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Επιχείρηση. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων (χρήσης – λειτουργίας ιστοτόπου και συναλλαγών), δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των όρων (χρήσης – λειτουργίας ιστοτόπου και συναλλαγών) καλείστε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού χώρου ή/και των σε αυτόν παρεχομένων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αντλούν χρήστες και τρίτοι φορείς από το νόμο ή από σύμβαση με την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι υμών ή οποιουδήποτε τρίτου για την τροποποίηση ή τη διακοπή της λειτουργίας του treasurebox.gr ή τον αποκλεισμό σας από την πρόσβαση στο treasurebox.gr.

Οι επισκέπτες, χρήστες, πελάτες και εν γένει συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών. Ειδικότερα, για τη χρήση των υπηρεσιών του www.treasurebox.gr και την έγκυρη σύναψη σύμβασης με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που συμβάλλονται. Επομένως, οι καταναλωτές των προϊόντων και υπηρεσιών μας, συμβάλλονται εγκύρως με την Επιχείρηση εφόσον είναι ενήλικοι, έχουν συμπληρώσει, δηλαδή, το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν βρίσκονται σε μερική ή πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Σε αντίθετη περίπτωση η ακυρότητα της δικαιοπραξίας είναι απόλυτη και η δικαιοπραξία λογίζεται σα να μην έγινε. Η ακυρότητα μέρους της δικαιοπραξίας συνεπιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της δικαιοπραξίας, αν συνάγεται ότι δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος. Οι καταναλωτές που συμβάλλονται με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα treasurebox.gr , έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 513 επ. Α.Κ. Οι καταναλωτές οφείλουν να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος, που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν να πλήξουν την εμπορική του φήμη.

Οι χρήστες του παρόντος ιστοτόπου, αποδεχόμενοι τους όρους, υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης με το κατάστημα.

Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρο e-mail, στο οποίο έχουν πρόσβαση, κατά την παραγγελία προϊόντων. Η σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να συναφθεί στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Όλοι οι όροι (χρήσης – λειτουργίας ιστοτόπου και συναλλαγών) είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων, από τον επισκέπτη - χρήστη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του χρήστη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στον νόμο ή/και στους όρους αυτούς συμπεριφορά του χρήστη. Η Επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, δύναται να απαγορεύσει στον χρήστη την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο treasurebox.gr  και τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη και τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο χρήστης στον παρόντα δικτυακό τόπο χωρίς καμία προειδοποίηση και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Η ανάρτηση από την Επιχείρηση των Όρων (χρήσης – λειτουργίας ιστοτόπου και συναλλαγών) και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη της Επιχείρησης ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης. Οι περιλαμβανόμενες στους Όρους επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνσή σας και δεν περιορίζουν, αλλοιώνουν ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο το πραγματικό νόημα των Όρων.

Η είσοδος στον ιστότοπο www.treasurebox.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των κωδικών λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από το μέλος στο οποίο αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο χρήστης μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του στο www.treasurebox.gr, δεσμεύει πλήρως τον δικαιούχο των κωδικών, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς αυτούς με ή χωρίς τη γνώση / συγκατάθεση / έγκριση του δικαιούχου. Επομένως, τα εγγεγραμμένα μέλη (κάτοχοι λογαριασμού) του ηλεκτρονικού μας καταστήματος φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Επιχείρηση, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Τα εγγεγραμμένα μέλη μας οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας / περιήγησής τους, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτους. Συνίσταται, στα μέλη μας , όπως μας ενημερώνουν πάραυτα σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή / και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τα συνδράμουμε στην ανάκτηση / αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

Οι χρήστες επιβεβαιώνουν την εγγραφή χρήστη / δημιουργία λογαριασμού στο www.treasurebox.gr, ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο που τους αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους, επομένως, το φυσικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δηλώνεται κατά την εγγραφή, θεωρείται αναντίρρητα από το www.treasurebox.gr ως το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό μέλους στο www.treasurebox.gr. Η δε, πρόσβαση στο www.treasurebox.gr από μη εγγεγραμμένο επισκέπτη με συγκεκριμένη IP συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο επισκέπτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο τερματικός εξοπλισμός που συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω της συγκεκριμένης IP με το www.treasurebox.gr.

Πλην της ευθύνης και των υποχρεώσεων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, που περιγράφονται σε όλους τους όρους χρήσης, λειτουργίας, πληρωμής κλπ, οι επισκέπτες – χρήστες έχουν περαιτέρω τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Οι επισκέπτες / χρήστες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1, Σύνταγμα 1975/1986/2001), να σέβονται και να τηρούν κάθε νόμο Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους.

Οι επισκέπτες / χρήστες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ιστοτόπου, τις φόρμες παραγγελίας / επικοινωνίας και εγγραφής χρηστών ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή λογαριασμούς του ηλεκτρονικού καταστήματος treasurebox.gr  στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, pinterest, instagram, google maps κλπ για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος ιστοτόπου, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι χρήστες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν, κατά τα ανωτέρω, διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου και διαγωνισμούς, προσωπικά δεδομένα, απλά ή ειδικών κατηγοριών, τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες της, «spam messages», «chain letters», «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα.

Απαγορεύεται στον χρήστη να χρησιμοποιεί το www.treasurebox.gr για σκοπούς παράνομους και αθέμιτους, για προώθηση παράνομων υπηρεσιών ή προϊόντων, ο δε, χρήστης ευθύνεται πλήρως για κάθε ζημία της Επιχείρησης ή τρίτου από τέτοιου είδους χρήση του www.treasurebox.gr.

Απαγορεύεται, στους επισκέπτες, χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των χρηστών / πελατών που διατηρεί η Επιχείρηση καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Απαγορεύεται ρητά στους επισκέπτες / χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο συναπαρτίζον τον παρόντα δικτυακό τόπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών, όπως ενδεικτικά ιοί, spam messages, ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση του από τους χρήστες και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτήν από παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

Περαιτέρω συνιστάται στους χρήστες του ιστοτόπου να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους χρήστες στον παρόντα δικτυακό τόπο, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω κανόνων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτύου.

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τους όρους (χρήσης – λειτουργίας ιστοτόπου και συναλλαγών) καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του www.treasurebox.gr και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο τηλ. +302112163680, e-mail: info@treasurebox.gr.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Επιχείρησης, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, πριν αλλά και μετά την παράδοση των προϊόντων μας, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία.

Στο τηλ. +302112163680, e-mail: info@treasurebox.gr μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Απευθυνθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε περίπτωση ανάγκης για διόρθωση / αντικατάσταση των προϊόντων μας.

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του χρήστη, εφόσον εκπληρώνει τις δικές τις υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου ή από σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την αντιπαροχή και ενδεχομένως για αποζημίωση του καταστήματος εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με το ηλεκτρονικό κατάστημα ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή, συγκατάθεση, άδεια ή έγκρισή τους. Η Επιχείρηση δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη / επισκέπτη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Στη σύμβαση με την Επιχείρηση, η χρήση από τον χρήστη της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας / ηλεκτρονικού μέσου, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής κάρτας / μέσου, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα / ηλεκτρονικό μέσο και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική του κάρτα με το αντίτιμο της πώλησης. Η, δε, παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου, χρήση πιστωτικής κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής για τη σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της κάρτας ή του μέσου, εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων της Επιχείρησης για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής κάρτας / μέσου.

Η Επιχείρηση, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον παρόντα δικτυακό τόπο, εφόσον οφείλει και είναι σε θέση κατά τις διατάξεις του νόμου να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους και με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή επουσιωδών παρόμοιων παραλείψεων. Η Επιχείρηση ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στους επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου. Κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Επιχείρηση απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύουν στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του χρήστη ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Επιχείρησης περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από την Επιχείρηση και εφόσον έλαβε όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων, που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή εσφαλμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του παραγωγού / κατασκευαστή (εφόσον είναι άλλος από την Επιχείρηση), όπως πταίσμα κατά την παραγωγή / κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα.

Η ευθύνη της Επιχείρησης στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής επιστροφών της Επιχείρησης.

Η Επιχείρηση δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους επισκέπτες, κατά την περιήγησή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, trojan horses, time bombs κ.α. Η Επιχείρηση, δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του χρήστη καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω.

Η Επιχείρηση ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες της κατά τις επιταγές του νόμου. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Επιχείρησης που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου www.treasurebox.gr, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), προτού προβούν σε παραγγελία, να απευθύνονται στην Επιχείρηση στο τηλ. +302112163680, e-mail: info@treasurebox.gr, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (τιμή, ιδιότητες) των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συγκεκριμένα στους επίσημους τιμοκαταλόγους της Επιχείρησης, πρόκειται δηλαδή περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν / δρομολογούν τους επισκέπτες μας νόμιμα τοποθετούμενοι, στον παρόντα δικτυακό τόπο, σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames) κλπ. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του χρήστη από την επίσκεψή του σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους καθώς και για κάθε ζημία από κινδύνους που εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον Τραπεζικού Ιδρύματος ή εταιρείας διαχείρισης πληρωμών, διαφημιζόμενου φορέα στον παρόντα ιστότοπο ή συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών κ.α., ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στον παρόντα ιστότοπο «hyperlink», διαφημιστικό «banner» κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο χρήστης.

Στις διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλακτικές σχέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος, www.treasurebox.gr, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του καταστήματος και το κράτος προέλευσής του, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1 Σύνταγμα 1975/1986/2001). Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις παροχής προς τους καταναλωτές των υπηρεσιών και προϊόντων της Επιχείρησης και την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των Όρων Χρήσης ή / και οποιασδήποτε αναντιστοιχίας ανάμεσα στις διάφορες γλώσσες απόδοσής του, η Ελληνική απόδοση θα υπερισχύει και σε αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί το πραγματικό νόημα των Όρων Χρήσης.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε συμβάσεις από απόσταση, σας παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς. Η παραπάνω δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς παρέχεται σε καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Παρακαλείσθε, πριν απευθυνθείτε στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνείτε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο τηλ. +302112163680, e-mail: info@treasurebox.gr, για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους χρήστες πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί αμέσως κάθε πληροφορία που αναρτά ο χρήστης, η οποία παραβιάζει τους παρόντες όρους. Η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Επιχείρηση, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη, παρά μόνο σε ήσσονος σημασίας σφάλματα (τυπογραφικά λάθη κλπ). Οι χρήστες / πελάτες κατά την ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας στον ιστότοπο www.treasurebox.gr, οφείλουν να σέβονται τους παρόντες όρους, να μην παραβιάζουν τον νόμο, να μην αναρτούν διαφημίσεις και υπερσυνδέσμους (hyperlinks). Οι χρήστες / πελάτες απαγορεύεται να αναρτούν υλικό και πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση αντίκειται στον νόμο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Την ευθύνη για κάθε παράνομη πράξη του χρήστη καθώς και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων από κάθε είδους ανάρτηση, πράξη ή παράλειψη φέρει ο χρήστης που έχει πρόσβαση στο e-mail που δηλώθηκε κατά την δημιουργία του λογαριασμού, από τον οποίο προήλθε η ανάρτηση ή ο χρήστης στον οποίο ανήκει το τερματικό, το οποίο συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω συγκεκριμένης IP με το www.treasurebox.gr και ενήργησε παρανόμως (για μη εγγεγραμμένο χρήστη).

Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον χρήστη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή ή / και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια της περιήγησής του στον παρόντα ιστότοπο, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή / και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων. Η Επιχείρηση θεωρεί ότι ο χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον ιστότοπο www.treasurebox.gr είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Επιχείρηση δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει και ο χρήστης που προβαίνει στην καταχώριση ευθύνεται για τυχόν ψευδή και παράνομη καταχώριση τόσο απέναντι στην Επιχείρηση όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων). Ο χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Επιχείρησης και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

Η εκούσια καταχώριση από τους επισκέπτες-χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.treasurebox.gr των προσωπικών τους δεδομένων παρέχει το δικαίωμα στην Επιχείρηση να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να εκτελέσει τις παραγγελίες και να προσφέρει προσηκόντως τις από τους χρήστες αιτούμενες υπηρεσίες.

Η Επιχείρηση παραδίδει τα παραγγελθέντα προϊόντα στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών προς αποστολή στους πελάτες μας. Η Επιχείρηση παρέχει στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση των παραγγελιών, μεταξύ άλλων τα αναγκαία στοιχεία του παραλήπτη – πελάτη. Με την παραγγελία προϊόντων από  το ηλεκτρονικό κατάστημα www.treasurebox.gr, ο χρήστης παρέχει την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του προς την Επιχείρηση για την κατά τα ανωτέρω διαβίβαση των αναγκαίων, για την παράδοση των προϊόντων, στοιχείων του προς τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών. Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη ή του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών σε πρόσωπο διαφορετικό του πελάτη, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στην οικία ή το χώρο εργασίας του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο πελάτης χρήστης των υπηρεσιών της Επιχείρησης ως τόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται και φέρει ο χρήστης.

 1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Τα προϊόντα παραγωγής της Επιχείρησης που προβάλλονται στο treasurebox.gr, αποτελούν δημιουργίες ιδιαίτερης αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας και προστατεύονται κατά το δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του αθεμίτου ανταγωνισμού.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προβάλουμε τα προϊόντα μας με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια χρωμάτων, ιδιοτήτων, απεικονίσεων και χαρακτηριστικών τους. Ωστόσο, δεν ευθυνόμαστε για την ακρίβεια στην απόδοση των εικόνων και χαρακτηριστικών των προϊόντων μας από την οθόνη της συσκευής από την οποία συνδέεστε στο treasurebox.gr.

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του treasurebox.gr θα ικανοποιήσουν τις προσδοκίες σας ως προς την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά και την αντοχή τους. Ως εκ τούτου η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι υμών σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές, τα χαρακτηριστικά, τα παρελκόμενα, τις περιγραφές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται μέσω του treasurebox.gr, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση / ενημέρωση.

Μετάθεση κινδύνου: Στις συμβάσεις κατά τις οποίες η Επιχείρηση αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα που έχει ορίσει η Επιχείρηση αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή με την παράδοση στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να παραλάβει και μεταφέρει τα αγαθά, από την Επιχείρηση στον καταναλωτή και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Επιχείρηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

 1. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνεται με δική του επιμέλεια για τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές, που απαιτεί η νομοθεσία της χώρας κατοικίας ή διαμονής του, ώστε τα παραγγελλόμενα, από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, προϊόντα να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πορεία τους από το κατάστημά μας, ως τον παραλήπτη πελάτη. Για τις αναγκαίες προδιαγραφές, ο πελάτης ενημερώνεται από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας παράδοσης των προϊόντων.

Ειδικότερα, τα προϊόντα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες τελωνειακές απαιτήσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς, ώστε να εισαχθούν στη χώρα προορισμού, όπως προδιαγραφές σύστασης, περιορισμούς είδους, βάρους, διαστάσεων, απαιτήσεις αναγκαίων συνοδευτικών εγγράφων, εγχειριδίων κλπ. Ο πελάτης οφείλει να επιβεβαιώσει ότι τα προϊόντα που παραγγέλνει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ικανοποιούν αυτές τις προδιαγραφές.

Ο πελάτης μπορεί να πληροφορηθεί τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας επικοινωνώντας με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Αν διαπιστώσει ότι τα προϊόντα δεν πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές ώστε να εισαχθούν στη χώρα προορισμού, οφείλει να απέχει από την παραγγελία, άλλως θα επιβαρύνεται με κάθε σχετική δαπάνη που θα προκύψει. Συγκεκριμένα, ο πελάτης βαρύνεται με οποιοδήποτε κόστος προκύψει από την άρνηση των Αρχών της χώρας προορισμού να επιτρέψουν την είσοδο του προϊόντος στο έδαφός της, είτε πρόκειται για κόστος αποστολής και επιστροφής του προϊόντος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είτε για κόστος φύλαξης ή αναγκαίου χειρισμού, είτε για πρόσθετους δασμούς ή για νομίμως επιβληθέντα πρόστιμα λόγω μη συμμόρφωσης των προϊόντων προς τις νόμιμες προδιαγραφές.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Έργα που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο (web site) treasurebox.gr, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993, καθώς και άλλων Εθνικών ή Διεθνών διατάξεων νόμου, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Επιχείρησης, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η Επιχείρηση διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου και των επιμέρους ιστοσελίδων από τις οποίες απαρτίζεται, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Περαιτέρω οι ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων, εφόσον φέρουν τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων. Τα διακριτικά γνωρίσματα και ο διακριτικός τίτλος του ηλεκτρονικού καταστήματος και τα διακριτικά γνωρίσματα των προϊόντων που διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστημα, treasurebox.gr, προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων  κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου.

Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρησιμοποίησή τους ή την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές) καθώς και όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Τo όνομα χώρου (domain name) treasurebox.gr, έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Επιχείρηση, η οποία και έχει μεταξύ άλλων δικαιωμάτων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Περαιτέρω, η Επιχείρηση απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου. Η Επιχείρηση απαγορεύει, ακόμη, σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Επιχείρησης στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr (treasurebox.gr) της Επιχείρησης, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Επιχείρησης, και να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Επιχείρησης στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευθεί για την Επιχείρηση, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Επιχείρησης.

Απαγορεύεται η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των έργων, που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών. Περαιτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή με το κατέβασμά τους (downloading) και την αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη - χρήστη, η μετάφραση, η διασκευή, η προσαρμογή ή άλλες μετατροπές, η διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός, η δημόσια εκτέλεση η μετάδοση ή αναμετάδοση στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων, η παρουσίαση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η εισαγωγή αντιτύπων που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον δημιουργό. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίησή τους καθώς και κάθε προσβολή του δημιουργού οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης των έργων. Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στον ιστότοπο www.treasurebox.gr δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή των βάσεων δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή των βάσεων δεδομένων, η οποιασδήποτε μορφής διανομή των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, η οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων στο κοινό, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων της μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης και μετατροπής των βάσεων δεδομένων.

Οι βάσεις δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου, προστατεύονται περαιτέρω  και ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς του νόμου. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά. Ως «εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή. Ως «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Απαγορεύονται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή των βάσεων.

Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και από προσβολές της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε αυτό, η οποία ανήκει στην Επιχείρηση, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων – φορέων.

Απόκλιση από τους περιορισμούς του παρόντος όρου, περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά στον παρόντα δικτυακό τόπο, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Επιχείρησης ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή μετά από σύμβαση της Επιχείρησης ή του δικαιούχου με τρίτο φορέα ή τον χρήστη. Συνίσταται στους χρήστες / επισκέπτες η νόμιμη περιήγηση στις ιστοσελίδες του παρόντος ιστοτόπου και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει, με σεβασμό και απόλυτη τήρηση των όρων χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου και της κείμενης νομοθεσίας, κατά τρόπο που να μην προσβάλει την Πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης στον ιστότοπο και τα περιεχόμενά του.

H δημιουργία συνδέσμων, πλην των απλών συνδέσμων παραπομπής στην αρχική σελίδα του παρόντος ιστοτόπου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συγκατάθεσης της Επιχείρησης ή σύμβασης με την Επιχείρηση. Συγκατάθεση της Επιχείρησης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία απώτερων συνδέσμων, οι οποίοι παραπέμπουν σε τοποθεσίες του παρόντος ιστοτόπου, πέραν της αρχικής σελίδας, όπως ενδεικτικά σε ιστοσελίδες προϊόντων που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα treasurebox.gr . Οι δημιουργοί παράνομων συνδέσμων ευθύνονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των νόμων 2121/1993, 146/1914 και 2251/1994, με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της Ελληνικής ή / και Διεθνούς Νομοθεσίας που ρυθμίζουν προσθέτως τα θέματα αυτά. Κατά τον ίδιο τρόπο, απαγορεύεται η δημιουργία πλαισίων (frames), που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των ως άνω νόμων και η τοποθέτησή τους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης.

Όλοι οι περιλαμβανόμενοι στον παρόντα δικτυακό τόπο σύνδεσμοι (hyperlinks), απλοί ή απώτεροι, οποιασδήποτε μορφής, όπως ενδεικτικά οι σύνδεσμοι με τη μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων εταιριών ταχυμεταφορών και οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ασφαλείς εφαρμογές πληρωμής πιστωτικών καρτών, καθώς και τα πλαίσια (frames), πληρούν τους όρους του νόμου και τοποθετούνται με τη συναίνεση των κατόχων-δικαιούχων των δικτυακών τόπων παραπομπής.

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ενδέχεται να περιλαμβάνονται διαφημίσεις με οποιαδήποτε μορφή, όπως ενδεικτικά διαφημιστικά εικονίδια (banners), σύνδεσμοι υπερκειμένου σε κείμενο (text links) και πλαίσια (frames). Η Επιχείρηση σέβεται τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, ενεργούμε, δε, με επαγγελματική ευσυνειδησία ακολουθώντας τους κώδικες συμπεριφοράς που δεσμεύουν την εμπορική δραστηριότητά μας με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτηση των καταναλωτών μέσα από υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Τηρώντας υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας, απέχουμε από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Παρέχουμε στον υποψήφιο πελάτη μας όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματά του ως καταναλωτής και άρτια πληροφόρηση για τους γενικούς και ατομικούς όρους συναλλαγών προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση προτού συμβληθεί με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Επιχείρηση στις συμβάσεις με τους Καταναλωτές (B2C) εφαρμόζει τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ Β΄ 969/22.03.2017).

Σύνταξη – Επιμέλεια
Στέφανος Ανδριακόπουλος
Δικηγόρος

T:+302103616241-3
M: +30 6947535945
noc@internetlaw.gr
www.internetlaw.gr

TERMS OF USE

 

 1. INTRODUCTION

 

E-shop www.treasurebox.gr belongs to belongs to IOANNA CHR. PANAGOPOULOU (Commercial Name: Treasure Box), 71, Navarinou Str., Cholargos, Attica Greece, P.C. 15562, taxpayer identification number (TIN) 124885655, under General Commercial Registry (GEMI) number 146424801000 (member of Athens Chamber of Commerce and Industry), Tel: +302112163680, e-mail: info@treasurebox.gr. Treasure Box carries on distance marketing of goods and services via its e-shop www.treasurebox.gr, complying with the provisions of Law 2251/1994, Ministerial Order 5338/2018 (Official Government Gazette Issue B 40/17-01-2018), and the relevant applicable law.

These terms of use apply to visitors / users / customers of treasurebox.gr. Therefore, the words "you", "your" and generally the use of the second plural form refers to visitors / users / customers. The use of the term “user” may apply to visitors  and customers too. The use of first plural form refers to Treasure Box's actions.

Treasurebox.gr is hosted on Shopify Inc. Shopify provides us with an online e-commerce platform which allows us to sell the Products to you.

Our e-shop retails jewelry, gifts and other similar products.

 1. DEFINITIONS

 

 • E-shop or Website: The website www.treasurebox.gr.
 • Visitor: The user who browses the Website.
 • User: The person who creates an account on the Website.
 • Customer: The User or the Visitor who orders / buys a Product of the E-shop.
 • Consumer: Any natural person who is acting for purposes which are outside his trade, business, craft or profession.
 • Treasure Box: IOANNA CHR. PANAGOPOULOU
 • Products: The products that Treasure Box retails through the E-shop.

 

 1. AGREEMENT WITH TREASURE BOX

 

The terms on which your agreement (contract) with Treasure Box will be concluded, are the terms of transaction, as supplemented by the applicable National and European law.

Treasure Box maintains full possession of its ordered products until full payment by the customer of their price as well as of the cost of delivery.

Treasure Box shall be required to deliver the ordered products with specifications agreed upon and with no defects.

 

 1. ACCESS, USE OF SERVICES & USERS’ OBLIGATIONS

 

Access to and use of this website and its services by any visitor, either signed up or not, is regulated by the Terms herein.

Any visitor/user/consumer/customer of the E-shop, before access to, browsing and any kind of use of this website (such us: user sign up, e-ordering, browsing, searching, logging in, sending, saving information, transacting), clearly, explicitly and unreservedly states that he/or she fully accepts the Terms of use (hereinafter referred to as “the Terms”), as well as any other term that fulfils the requirements of law and may be inside this website, beyond this text, such as in the following areas: Ways of Ordering, Payment Methods, Shipping Methods, Return Policy, Privacy Policy, Cookies Policy. The Terms herein, together with the terms appearing in areas “Ways of Ordering, Payment Methods, Shipping Methods, Return Policy”, constitute the terms of transaction with www.treasurebox.gr. Transaction terms are an integral part of distance agreements on selling products and providing services via www.treasurebox.gr. What applies for the Terms also applies for any other term that fulfils the requirements of law and may be inside this website, beyond this text. Your unreserved accepting of the above terms is required for accessing and using this website. Acceptance of the terms is indisputably presumed so long as said terms appear in a conspicuous place, and access to them is indicated and facilitated by suitable – in accordance with honest practices – means. The terms included in this website, which have been previously set forth for future agreements (general transaction terms), bind the customer, provided they fulfil the requirements of law, to wit, our e-shop has indicated their existence and enable the customer to familiarize with their content. The user’s sign up in this website automatically means that he/she unreservedly accepts the terms of this website’s use and operation, and transacting with the e-shop www.treasurebox.gr automatically constitutes unreserved acceptance of the transaction terms in general. Please, read the following Terms as well as the other as above terms carefully before you proceed to any action, interaction, access, transaction or use of this website, and comply therewith.

Treasure Box retains the right to modify the terms of this website use and operation as well as the general terms of transaction with the e-shop at its free will and unilaterally, as provided by law. Posting any new term, or any modification or annulment of any existing term on this website alone is enough to put it in effect, with reservation of any orders already confirmed by Treasure Box. Visitors/users must check from time to time whether any of the Terms herein have been modified. Posting terms on this webpage and on any other spot of the website alone fulfils the requirements for notification of users for any modifications to the Terms. Use of this website and the services provided therein presupposes and confirms that the user accepts the preexisting terms, as they apply, with the above indicatively described modifications, interventions and annulments effected by Treasure Box. In the event any of the terms (of website use-operation and transactions) is deemed invalid, the rest of the terms remain in full effect. In case you disagree with the content of the terms (of website use-operation and transactions), you are required to refrain from any action, interaction, access, transaction or use of this website.

Treasure Box retains the right to modify, suspend, discontinue the operation of this Website and/or the services provided therein due to maintenance, improvement etc, at any time and with no prior notice, without prejudice to any rights users and third parties may have under the law or any agreement made with Treasure Box. Treasure Box not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the operation of the Website.

Visitors, users, customers and those contracted with the e-shop must respect the provisions of Civil Code, which regulate the capacity for legal acts and the general validity of legal acts. In particular, the use of services provided in www.treasurebox.gr and valid agreements made with our e-shop require the contracting persons’ full capacity to perform legal acts. Therefore, consumers of our products and services may make legal agreements with Treasure Box as along as they are adults, to wit, they have reached the age of eighteen and are not under full or partial judicial support. Otherwise, the legal act’s invalidity is absolute and the same is considered as not to have been performed. Invalidity of part of the legal act entails invalidity of the entire legal act if inferred that it would not have been performed without the invalid part. Consumers making agreements with our e-shop www.treasurebox.gr, have any and all rights and obligations provided by articles 513 and following ones of Greek Civil Code. Consumers are required to abstain from any acts of slandering of the e-shop, the sole purpose of which is to discredit the same.

By accepting the Terms, consumers of this website are required – at making any kind of agreement with our e-shop – to provide full and accurate personal details required for making a valid agreement with the e-shop.

Those contracted with our e-shop must without fail provide a valid e-mail, to which they have access when ordering products. An agreement with our e-shop may be made either in Greek or in English.

All terms (of website use-operation and transactions) are essential. Any breach of terms by a visitor-user incurs penalties provided by the applicable law and the user’s obligation to remedy any direct and incidental damage Treasure Box or any third party may suffer from the user’s illegal and adverse to the law and/or these terms conduct. In case of any breach of the terms herein, Treasure Box may ban the user from accessing the website www.treasurebox.gr and services provided therein, delete the user’s account and any information posted in this website by the user with no prior notice, and exercise all rights provided by the law. Treasure Box’s failure to exercise the rights it has under the terms herein or under the law does not imply that it waives said rights.

Treasure Box’s posting of the terms (of website use-operation and transactions) and their content may not establish any liability of Treasure Box further than the one provided by the law. The headings used in these Terms are included for convenience only and will not limit or otherwise affect the real meaning of the Terms.

Logging in the website www.treasurebox.gr, by using personal passwords set by a member at his/her sign up, is a proof of the logging in person’s identity, in the sense that the use of said passwords is deemed in any case to have been made by the member who has said passwords. Any acts performed by the user after his/her log in and while remaining inside the website www.treasurebox.gr, fully bind the passwords holder, either he/she was the one who logged in and used the e-shop’s services or anyone else who used said passwords – with or without the holder’s knowledge/consent/authority. Therefore, signed up members (account holders) of our e-shop are solely liable for the safety of their passwords and any damage caused to Treasure Box, to them or any third party by unauthorized use of said passwords.

Our signed-up members must not disclose their passwords for accessing the e-shop to third parties, and they should logout after having completed their order/browsing, especially in cases when they have logged in from a third party’s computer or their computer is accessible by third parties. We recommend our members to notify us immediately in case their passwords are lost, leaked, stolen, intercepted and/or illegally used by an unauthorized person, so that we can help them recover/change said passwords and protect both themselves and their personal data.

Users confirm the user’s sign up / account creation in www.treasurebox.gr by following a relevant hyperlink sent to the e-mail they have provided when signing up, therefore, the individual who has access to the e-mail provided during sign up is unquestionably deemed by www.treasurebox.gr to be the person who uses the member’s account in www.treasurebox.gr. Access to www.treasurebox.gr by a non-signed up visitor with a certain IP is an indisputable presumption that said visitor is the individual or legal entity who owns the terminal equipment connected online with www.treasurebox.gr via that certain IP.

Beyond the liability and obligations users of this website have, described in all terms of use, operation, payment etc, visitors-users further have the following obligations:

Users/Visitors are required to act in compliance with the Greek law, including any generally accepted rules of International Law as well as of International Agreements, which from the moment they are ratified by law and put in effect pursuant to the terms of each of them, are an integral part of the domestic Greek law and supersede any contrary provision of Greek Law, to respect and abide by any law of the European or International Law applicable in using this website and the aforementioned services, and to exercise their rights within the limits set by good faith, morality and social and financial purposes of their rights.

Users are required not to use this website, offered services, order/contact forms and user sign up forms, or any other means of expression through this website or accounts of e-shop www.treasurebox.gr in social media, such as Facebook, Pinterest, Instagram, Google Maps etc. for the purpose of posting, disclosing, spreading information, data and generally any illegal, unfair, undue, slandering and/or false, threatening, deceitful, coercive, abusive, provocative, insulting, obscene, vulgar, sulfurous, pornographic, racist content. Posted content is also prohibited to urge people to commit crimes, to be the same or its disclosure via this website a punishable act, to make discriminations, to breach any kind of confidentiality, to violate constitutional rights and to be adverse to the law in general. Besides, users must not post, according to the aforementioned, commercials in any form and of any content, contests, third parties’ personal data, either ordinary or special, confidential information about Treasure Box or its associates, spam messages, chain letters, unlicensed or other malicious software, works protected by the law of Copyright and Industrial Property.

Users must not use www.treasurebox.gr for illegal and unfair purposes, for promoting illegal services or products. Furthermore, users are liable for any damage incurred to Treasure Box or third parties by such use of www.treasurebox.gr.

Visitors, users and any other individual or legal entity must not use software for intercepting users’ and customer’s data kept by Treasure Box and not save or process data – operation data among others – for advertising or other purposes.

E-shop users and visitors are strictly prohibited to interfere in the form, operation, services, content, data bases and any other information that constitute this website, by using any mechanism, software, either malicious or not, process, either electronic or not, by sending harmful files such as viruses, spam messages, which may affect, harm, suspend, terminate and, generally, obstruct this website’s smooth operation or users to log in, access and use the same, and endanger the provision of services offered thereby. Treasure Box reserves the right to pursue recovery of any damages incurred thereto by misconducts as the aforementioned and any liable party’s prosecution.

This website’s users are further recommended to have an acceptable and modest attitude when interacting and communicating with other users therein, to respect each other and the website’s managers, and not to behave adversely to Netiquette. Abiding by the above rules contributes to the Internet’s smooth operation.

For any question, necessary clarification, any issues associated with the e-shop’s use and operation and with the terms (of website use-operation and transactions), as well as for any information about services provided by www.treasurebox.gr and any other related matter, you may contact our e-shop at tel. no: +302112163680 / e-mail: info@treasurebox.gr.

Treasure Box’s expertise staff shall stand by you at any moment, both before and after delivery of our products, being ready to solve any problem and answer any question you may have.

At tel. no: +302112163680 / e-mail info@treasurebox.gr, you can report any complaint or problem you may have regarding the services we provide. Please, contact the e-shop in case any of our products need to be repaired or replaced.

 

 1. LIABILITY AND RELEVANT MATTERS

 

Treasure Box shall not be liable for any damage incurred to the user or third party by the user’s misconduct, provided Treasure Box fulfills its own obligations. Third parties who are objectively responsible, those who exercise children’s parental care of custody, judicial supporters and minor children’s guardians, including but not limited to, as well as any third parties who are bound by law or by an agreement made with the e-shop, are not exempted from the obligation to repay and perhaps reimburse the e-shop solely due to the fact that the person directly contracted with our e-shop acted unlawfully or without their consent, authorization or approval. Treasure Box is not obliged to know whether any information provided by a user/visitor is true or not, considering the personal data provider as the real subject thereof. In an agreement made with Treasure Box, the customer’s use of the selection which provides payment of an order by a credit card (or other electronic means of payment) and subsequent provision of personal details of the credit card’s (or other electronic means of payment) legal owner, binds the credit card’s legal owner, regardless of the person who uses said credit card and gives the required information, therefore, it is indisputably presumed that the legal owner consents to his credit card being charged with the sale price. Any credit card or other electronic means of payment used illegally or without its legal owner’s consent for making an agreement with our e-shop does not relieve its legal owner from any obligations arising from such agreement nor from any claims Treasure Box may have for reimbursement due to an illegal act or omission performed by the credit card’s (or other electronic means of payment) user.

Treasure Box is solely liable for any information provided to this website by Treasure Box itself, provided it is required and able – pursuant to the provisions of law – to know whether such information is accurate and lawful, without prejudice to any printing errors or minor similar omissions. Treasure Box checks profoundly the information it provides to visitors of this website. According to the provision of applicable law related with issues of liability on part of providers of services of information society, Treasure Box is exempted from any liability as to any content posted in this website by third parties.

Treasure Box shall not be liable for any shortage of products by reason of force majeure, weather phenomena, fire, suppliers’ strikes, third parties misconduct and, generally, by any reason beyond Treasure Box’s control.

Treasure Box shall not be liable for any temporary or permanent failure to provide its services as well as for any delay in accepting and executing orders and delivering the ordered products by reasons beyond its control, such as force majeure, severe weather phenomena, natural disasters, states of emergency, strikes, fire, malfunction of collaborating courier companies, accidental deterioration or destruction of products before delivery to users and after having been consigned, the user’s or third party’s illegal interventions, malfunction of the provider of Online Payment Processing (Bank) or the Host Provider or ISP or Access Provider or the user’s terminal equipment, for incorrect provision of information on the user’s part and, generally, for any incident that obstruct Treasure Box to fulfill its contractual obligations. Treasure Box’s liability is limited to the obligations it assumes under any agreement made with a consumer, and it shall make any possible effort to meet said obligations within reasonable time.

Treasure Box shall not be liable for the bad condition of any products delivered, so long as such bad condition is not caused by Treasure Box’s inefficient storing and all required precautionary measures have been taken by Treasure Box.

Treasure Box shall not be liable for any side effects and damage caused by products wrongly ordered or carelessly used by the user, or due to producer/manufacturer’s liability (provided it is other than Treasure Box), such as error during production/manufacturing, insufficient information or directions that go with the products, quality of production, safety of materials and real defects.

In case of a defective product, Treasure Box’s liability shall be limited to replacing such product, as long as the requirements of law are fulfilled and Treasure Box’s return policy is followed.

Treasure Box declares that it profoundly checks the security level of services it provides electronically, using programs against viruses and malicious software. During browsing this website, visitors are recommended to use software for protection from computer viruses, Trojan horses, time bombs etc. Treasure Box shall not be liable for any damages to the user’s hardware, software and data, as well as for any other damage incurred to users or third parties by the aforementioned risks.

Treasure Box profoundly checks all information that it provides to its visitors, as required by law. However, we cannon exclude human errors, malfunction of Treasure Box’s network or computer systems that may affect proper provision of information to consumers about prices of products, availability or characteristics thereof. We advise visitors-users of website www.treasurebox.gr, in the event they notice any wrong information (e.g. unusually high or low price of a product), before they make any order, to contact Treasure Box at tel. no: +302112163680 / e-mail: info@treasurebox.gr, so that such error be immediately corrected, clarification be given about the price and characteristics of said product and our services be more effectively provided to consumers. Treasure Box reserves the right not to execute any order – even a conformed one – if the characteristics (price, specifications) of the products ordered are not the ones listed in Treasure Box’s price lists, in other words it’s a case of wrong entry.

Treasure Box shall not be liable for the content of websites to which our users are referred by hyperlinks, frames etc. legally inserted in this website. Treasure Box shall not be liable for any damage incurred to users by their visiting such websites, as well as for any damage caused by risks appearing in online systems of Banks, entities advertised in this website or collaborating courier companies etc., even if users are referred to said websites by hyperlinks, banners etc. Liability for the content, information, visitors’ safety and protection of their personal data, and the quality of services provided is born solely by owners, managers and beneficiaries of said websites, which users visit at their own risk.

In any disputes arising from transactions made in e-shop www.treasurebox.gr, the law that applies – according to the e-shop’s turnover, place of permanent installation, operation and financial activity, as well as the country of origin, without prejudice to the exemptions of law for consumer protection and other criteria and discernments of law – is the Greek law, including any generally accepted rules of International Law as well as of International Agreements, which from the moment they are ratified by law and put in effect pursuant to the terms of each of them, are an integral part of the domestic Greek law and supersede any contrary provision of law (article 28, paragraph 1, Constitution 1975/1986/2001). The applicable law governs, among others, the relevant activity and the quality and content of services provided, specifications of products and any disputes arising from agreements or the law. Greek Courts and particularly Athens Courts have jurisdiction over the resolution of any disputes arising from agreements on provision of services and products to consumers by Treasure Box.

In any dispute over the content of the Terms of Use and / or any mismatch between the Greek edition and its translations, the Greek edition, which expresses the true meaning of the Terms of Use, will prevail.

For any dispute arising from distance agreements made with our e-shop, you may resolve said dispute electronically. The aforementioned option to resolve a dispute out of court is given to consumers who reside within the European Union for both domestic and cross-border transactions. To activate this process, you go to the European Alternative Dispute Resolution Agent’s webpage: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Electronic resolution of a dispute is undertaken to be carried out (within 90 days) by Independent Authority “Hellenic Consumers’ Ombudsman” (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), certified by the European Commission as an accredited entity for out of court resolution of consumer disputes.

Before contacting the above Authority, please contact our e-shop at tel. no: +302112163680 / e-mail info@treasurebox.gr, so that we can guide you in following the proper processes according to the problem you have.

Treasure Box is neither able nor obliged to check the validity, accuracy and soundness of information, personal or no personal data provided by users to the e-shop’s website. Treasure Box reserves the right to remove immediately any information posted by a user, which breaches the Terms herein. Treasure Box shall make no correction or intervention to data and information provided in any way to Treasure Box by users, with no prior notice, except in the event of minor errors (printing errors etc). When posting any information in website www.treasurebox.gr, users/customers must respect the Terms herein, not to breach the law, not to post ads and hyperlinks. Users/customers are not allowed to post material and information, publication of which is against the law or it breaches third parties’ rights or it third parties’ copyright or it constitutes illegal personal data processing. The person liable for any illegal action performed by the user as well as for incidental obligation to reimburse those damaged by any kind of posting, action or omission is the user who has access to the e-mail given when opening an account which said posting, or the user who is the owner of the terminal that is connected online with www.treasurebox.gr via a certain IP and acts illegally (for a non signed up user).

Treasure Box is released from any liability for any damage incurred to users, obligation – either contractual or not – towards users, and from any direct or incidental claim filed by users, provided users breach this website’s use and operation terms, provide false, inaccurate and/or inefficient information and data, either required or not, develop misconduct when browsing this website, violate users’ rules for behavior, either legal or customary, fulfill any obligations they have by the law or under an agreement through actions or omissions. Treasure Box deems that any user who enters personal data to website www.treasurebox.gr is the person whom said personal data refer to. Treasure Box is neither able nor obliged to verify the identity of the person who enters said data; therefore, it bears no liability, and the user who entering said data is liable for any false and illegal entry both towards Treasure Box and the person whom said personal data refer to (data subject). Users explicitly accept and acknowledge that they are solely liable for their actions and any incidental obligations to reimburse those damaged.

Voluntary entry of their personal data by visitors-users of e-shop www.treasurebox.gr shall entitle Treasure Box to process said data in order to execute orders and duly provide the services required by users.

Treasure Box shall deliver the ordered products to the collaborating courier companies for the purpose of being consigned to our customers. Treasure Box shall provide to the collaborating courier companies the necessary information for effective delivery of ordered products, among other, the consignee-customer’s necessary details. By ordering products from e-shop www.treasurebox.gr, users give their unconditional consent to Treasure Box to forward to the collaborating courier companies the aforementioned details required for delivering the products. Treasure Box is released from any liability for any user’s or consignee’s or third party’s damage that may be incurred if the collaborating courier companies deliver the ordered products to any person other than the customer, provided said person resides, works or stays in the user’s house or workplace or any other place indicated by Treasure Box’s customer as the place of delivery of ordered products. The respective liability lies with the user.

 

 1. PRODUCTS & PRICES

 

Products that Treasure Box produces, and which appear at treasurebox.gr are creations of special aesthetic and artistic value and are protected under Intellectual Property Law and Unfair competition law.

Treasure Box is constantly trying to display the colors and characteristics of the Products as accurately as possible, through the Website. Treasure Box shall not be liable for the accuracy of the colors / characteristics that your computer monitor's display. We do not warrant that the quality of the Products will meet your expectations.

All descriptions of products or product pricing are subject to change at any time without notice, at the sole discretion of us.

Risk transfer: In agreements under which Treasure Box consigns products to consumers, the risk of loss or damage of goods is transferred to consumers when they or any third parties appointed by them and are other than the currier appointed by Treasure Box, acquire physical possession of said goods. However, the risk is transferred to consumers upon delivery to the currier if the currier is directed by consumers to receive and curry the goods from Treasure Box to consumers, and such option has not been offered by Treasure Box, without prejudice to consumers’ rights towards the currier.

 

 1. CUSTOMS CONTROL

 

Customers must get informed on their account about requirements and specifications provided by the law of the country they reside or stay in, so that any products ordered from our e-shop follow a safe route from our shop to consignees/customers. Customers get informed about the necessary specifications by the proper Authorities of the country where the products are delivered.

In particular, products must fulfill certain customs requirements and restrictions in order to be imported to the country of destination, such as structure specifications, restrictions on kind, weight, dimensions, requirements for necessary supporting documents, manuals etc. Customers are required to verify that any products they order form our e-shop fulfill said requirements.

Customers may get informed about our products’ characteristics by contacting our e-shop. If they find out that any products do not fulfill the necessary requirements in order to be imported to the country of destination, they must not make any order, otherwise they shall be charged with any incurring expenses. In particular, Customers are charged with any cost incurring if the Authorities of the country of destination refuse to allow any product’s entrance in its territory, either it is a cost for the product’s consignment and return to our e-shop or a cost for storage and necessary handling, or for additional duties or for lawfully imposed fines due to the product’s non compliance with the legal requirements.

 

 1. COPYRIGHT

 

Works contained in website www.treasurebox.gr, in the form of text, image, drawing, photograph, graphics and logos, computer animation, software, data basis, music and audiovisual extracts, advertising pictures and slogans, which are protected by law 2121/1993 as well as by other National or International provisions of law, constitute Treasure Box’s Copyright, without prejudice to Copyright held by other beneficiaries, protected under the relevant provisions of the Greek Law. Treasure Box maintains the Copyright of this website and any webpages that comprise it, which are independently protected as original works of conjectural design and applied arts, according to specific requirements of law, as well as, as collections of works. Copyright is primarily acquired without any formalities. Furthermore, the webpages of this website are also protected as data bases, provided they have the characteristics of data bases. The e-shop’s distinguishing features and distinctive title as well as the products’ distinguishing features e-shop www.treasurebox.gr has, are protected by the law that applies to trademarks.

Distinguishing features (from their use to their establishment in transactions), as well as the whole content of this website, are further protected under the provisions of unfair competition law. The domain name www.treasurebox.gr has been lawfully assigned to Treasure Box by the Hellenic Telecommunications & Post Commission (EETT), which has – among other rights – the exclusive right to use it. Moreover, Treasure Box forbids any third party to register an identical domain name. Treasure Box also forbids any third party to use – without Treasure Box’s prior consent – exclusive alphanumeric features similar to the ones which form Treasure Box’s Modifiable Field of Domain Name ending .gr (treasurebox.gr) in order to compose the Modifiable Field of other Domain Name ending .gr of the same level of which the Non Modifiable Field of Domain Name of Treasure Box. Treasure Box also forbids any third party to use – without Treasure Box’s prior consent – exclusive alphanumeric features similar to the ones which form the Modifiable Field of Domain Name ending .gr in order to compose the Modifiable Field of other Domain Name ending .gr of the same level of which the Non Modifiable Field is the same with the Non Modifiable Field of Domain Name of Treasure Box.

Recording and direct or indirect, temporary or permanent reproduction of all works contained in this website, by any means and in any form, in whole or in part, as well as making of copies, either permanent or temporary are not allowed. Furthermore, all the following actions associated with said works are prohibited: reproduction by being downloaded and saved in the visitor-user’s computer, translation, adaptation, adjustment or other modifications, their distribution to the public in any form by being sold or by other means, lease and public loaning, public execution, broadcasting or re-broadcasting to the public through the radio or television, by electromagnetic waves or wires or other material conductors or by any other means, parallel to the surface of the earth or via satellites, presentation to the public wiredly or wirelessly or by any other means, import of copies produced abroad without the creator’s prior consent or, provided it is import from counties outside the European Community, if the right to import copies into Greece had been contractually retained by the creator. There is also forbidden any kind of deformation, abridgement or other modification of the aforementioned works, as well as any insult of the creator caused by the conditions of the work’s presentation. Appearance of the aforementioned works in website www.treasurebox.gr does not mean any case whatsoever transfer or assignment of permission or right to use the same.

Especially, as to the data bases of this website, temporary or permanent reproduction of data bases, by any means and in any form, in whole or in part, translation, adjustment, arrangement or any other modification of data bases, any kind of distribution of data bases or their copies to the public, any disclosure, display or presentation of data bases to the public, any reproduction, distribution, disclosure, display or presentation of results of the data bases’ translation, adjustment, arrangement and modification to the public are forbidden.

The data bases of this website are further protected as a special right held by the data base maker under particular requirements and restrictions of law. There is forbidden any export and/or reuse of the whole or substantial part of the data bases’ content, evaluated either in terms of quality or quantity. “Export” means the permanent or temporary transfer of the whole or substantial part of the data bases’ content to another material agent, by any means or in any form. “Reuse” means any form of distribution of the whole or substantial part of the data bases’ content to the public, by distributing copies, leasing, direct broadcasting, or in other forms. There forbidden any repeated and systematic export and/or reuse minor parts of the data bases’ content, provided they entail the performance of actions contrary to the ordinary use of data bases or unjustifiably violate the data base maker’s legal interest.

Under the applicable law, this website’s content is protected from violation of Industrial Property, which belongs to Treasure Box, without prejudice to the rights of other holders-agents.

Any deviation from the restrictions of this term, regarding this website’s Copyright protection, is allowed only upon consent given in writing by Treasure Box or any copyright holder, or upon agreement made between Treasure Box or a copyright holder and another agent or the user. Users/visitors are recommended to browse this website’s webpages and use the services it provides lawfully, respecting and abiding by the terms of this website’s use and operation as well as the applicable law, in such a way that it does not violate Treasure Box’s Copyright in the website and its contents.

Making of hyperlinks, except ordinary hyperlinks for reference to the homepage of this website, is allowed only upon consent given by Treasure Box or an agreement made with Treasure Box. Treasure Box’s consent is required for creating further hyperlinks, which refer people to site of this website, beyond the homepage, such as webpages of products in www.treasurebox.gr. Any maker of illegal hyperlinks shall be liable and punished under the provisions of laws 2121/1993, 146/1914 and 2251/1994, without prejudice to the provisions of the Greek and/or International Law, which additionally regulate such matters. In the same way, it is forbidden to make frames that do not fulfill the requirements of law and insert them without consent given in writing by Treasure Box.

All hyperlinks included in this website, in any form, such as hyperlinks in the form of banners, hyperlinks for reference to webpages of collaborating courier companies, and hyperlinks for reference to safe applications of payment by credit cards, as well as frames, fulfill the requirements of law and are inserted upon consent given by owners-holders of reference websites.

 

 1. ADVERTISING AND COMMERCIAL COMMUNICATION

 

Our e-shop’s website may include ads any form, such as banners, text links and frames. Treasure Box respects the provisions of applicable law on consumer protection, and we act with professionalism, following

the codes of conduct which bind our business, having as motivation consumers’ full service through high technology services in a friendly and manageable environment. Having high standards of professional integrity, we abstain from misleading commercial practices. We provide our potential customer with all substantial details about our products, full advice on his/her rights as consumer, and full information about general and private terms of transaction, so that the customer makes a substantiated decision before entering into an agreement with our e-shop.

 

 1. CODE OF CONDUCT

 

Treasure Box in consumer agreements / contracts (B2C) adheres the Consumer Code of Conduct for the E-Commerce (Official Government Gazette Issue B΄ 969 / 22.03.2017).